Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

OGŁOSZENIE

Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach ogłasza pisemny nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 65,8m2 znajdującego się w budynku Domu Kultury przy ulicy St. Staszica 8, (wejście od ul. Spółdzielczej) z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny.

 1. Warunki lokalowe:
 2. Lokal dostosowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej i składa się z dziewięciu pomieszczeń i stref:
 3. Część restauracyjna
 4. Toaleta przy części restauracyjnej
 5. Bar
 6. Kuchnia
 7. Zmywalnia
 8. Pomieszczenie magazynowe I (magazyn suchy)
 9. Pomieszczeni magazynowe II
 10. Toaleta na zapleczu
 11. Taras przy wejściu (ogrodzony niezadaszony)
 12. Lokal posiada trzy wejścia:
 13. Do części restauracyjnej
 14. Od zaplecza
 15. Wejście z GOKSiT (opcjonalnie w uzgodnieniu z GOKSiT)
 16. Lokal wyposażony jest we wszystkie potrzebne instalacje:
 17. Wodną
 18. Elektryczną (3 fazy) oraz oświetleniową
 19. Wentylacyjną (mechaniczną)
 20. Kanalizacyjną
 21. Instalacja CO
 22. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia terminu oględzin.
 23. Warunki wynajmu:
 24. Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń pod w/w działalność,
 25. Oferent dostarczy aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności lub oświadczenie o chęci rozpoczęcia działalności,
 26. Najemca zobowiązany jest do comiesięcznego uiszczania opłat za: czynsz, wodę według zużycia, ścieki według zużycia, energię elektryczną według zużycia na podstawie odczytów liczników i wodomierzy. Ogrzewanie pomieszczeń uwzględnione jest w kwocie czynszu.
 27. Stawka wywoławcza za czynsz najmu lokalu wynosi 1400, 00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. Czas trwania umowy – 2 lata licząc od dnia podpisania umowy.
 28. Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucje (zwrotną) w wysokości trzymiesięcznego czynszu w dniu podpisania umowy.
 29. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów z prowadzonej działalności.
 30. Stroną umowy najemcy jest działalność gospodarcza lub spółka reprezentowana przez jej właściciela.
 31. Wybór oferty:
 32. W wyniku postępowania wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę czynszu najmu.
 33. GOKSiT zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 34. Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach w godzinach urzędowania 8:00-16:00, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „ Oferta – wynajem lokalu” do dnia 27.03.2024r.
 35. W przypadku gdy uczestnicy biorący udział w postępowaniu zaoferują te samą cenę, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona licytacja ustna w miejscu i czasie wyznaczonym przez Ogłoszeniodawcę.
 36. Oferenci, biorąc udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od momentu otworzenia ofert.
 37. Wymagane dokumenty
 38. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o prowadzonej działalności lub oświadczenie o chęci założenia działalności,
 39. Wypełniony kwestionariusz (załącznik1. do ogłoszenia)

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793