Skip to content Skip to footer

Historia bibliotek

Filia Dębno

Histotia powstania i dzieje filii

Biblioteka w Dębnie powstała w 1958 roku jako Biblioteka Gromadzka, ponieważ w latach 1954-1969 Dębno było Gromadą czyli najmniejszą jednostką podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W skład Gromady Dębno wchodził obszar wsi Dębno, Jeziorka i Woli Szczygiełkowej. W 1958 roku Gromadzka Biblioteka w Dębnie przejęła punkt biblioteczny z Woli Szczygiełkowej.

W 1958 roku Gromadzka Biblioteka w Dębnie przejęła punkt biblioteczny z Woli Szczygiełkowej.

W latach 1973-75 zniesiono Gromady i biblioteka zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną Filia w Dębnie.

Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 17 kwietnia 1958 r. a pierwszą książką była „Myszka Pik” Witali Bianki.

Początkowo biblioteka mieściła się w domu prywatnym, sąsiadującym ze Szkołą Podstawową w Dębnie u Państwa Kamińskich, następnie została przeniesiona do domu prywatnego Państwa Kitów. Pierwszą bibliotekarką była Pani Marta Kita, prowadziła bibliotekę od roku jej powstania aż do przejścia na emeryturę (1958-1991).

Od 1 marca 1991 roku mieści się w domu prywatnym pod numerem 53A. Zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni około 20 m2. Prowadzona jest przez Panią Wiesławę Sikora.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Księgozbiór biblioteki liczy około 4 tysięcy woluminów. W zasobach biblioteki zachowały się książki nawet z lat 40 XX w.

Biblioteka w Dębnie po 65 latach przebywania w domach prywatnych niebawem doczeka się nowej lokalizacji w nowo powstającej Świetlicy w Dębnie.

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793