Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GOKSIT

O GOKSIT

Gmina Nowa Słupia licząca około 10 tysięcy mieszkańców to kolebka historii, kultury i turystyki w regionie świętokrzyskim. Na jej terenie znajduje się najstarsze sanktuarium drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, który stanowi ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu. Poza wymiarem religijnym jest też unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego przyciągającym pielgrzymów i turystów nie tylko z całej Polski ale i świata.

GOKSiT, jest kontynuatorem działań realizowanych przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich (CDGŚ) oraz Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach. GOKSiT jest jedyną instytucją kultury działającą na terenie Gminy Nowa Słupia nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Ukierunkowany na szeroką działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego, animowanie Centrum Kulturowo – Archeologicznego oraz promocja Gminy Nowa Słupia. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: koło plastyczne, nauki gry na instrumentach, warsztaty wokalne, zajęcia aerobiku, zumba, nauka języka angielskiego, warsztaty teatralne. GOKSiT jest organizatorem wielu przedsięwzięć plenerowych: imprez kulturalno – rozrywkowych od lokalnych do międzynarodowych jak również turniejów sportowych na szczeblu lokalnym. Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, twórcami ludowymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich projektów i pomagamy je publicznie prezentować podczas naszych imprez.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki jako samorządowa jednostka kultury został wyposażony w następujące nieruchomości oraz ich części składowe, w których prowadzi podstawową działalność statutową.

– Dom Kultury w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia – będący siedzibą GOKSiT
– Dom Opata (Opatówka) w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia
– Świetlica wiejska w Nowej Słupi przy OSP, ul. Kielecka, 26-006 Nowa Słupia
– Świetlica wiejska w Baszowicach na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Baszowicach
– Świetlica wiejska w Mirocicach przy OSP
– Świetlica wiejska w Starej Słupi przy OSP

W skład GOKSiT wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi z filią w Rudkach i Dębnie.

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793