Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Państwo,

13 czerwca o godz. 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza odbędzie się spotkanie autorskie z Cezarym Jastrzębskim.

Dr Cezary Jastrzębski – jest pracownikiem Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK, krajoznawcą i popularyzatorem regionu świętokrzyskiego. Opublikował ponad 100 prac naukowych oraz ponad 100 przewodników, folderów i scenariuszy filmowych, przy czym jest autorem, współautorem i redaktorem 38 publikacji zwartych.  Przygotował ponad 800 prawie godzinnych audycji pt. “Moc historii” na antenie Radia Kielce, jest prowadzącym w programie “Na tropach historii” w TVP Kielce, mającym dotąd 46 odcinków. Wygłosił prawie 200 prelekcji w różnych środowiskach, prowadził ponad 50 objazdów naukowych i szkoleniowych. Autor opracowań eksperckich i prac wdrożeniowych dotyczących dziedzictwa kulturowego i turystyki w regionie świętokrzyskim.

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793