Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Między stronami świata. Między stronami
książki. Między słowami. Między nutami. Między
stronami konfliktu. Między stronami umowy.
Między jawą a snem. Między słowem
a rzeczywistością. Między niebem a ziemią.
Między pierwszym i ostatnim oddechem. Między
ludźmi…

Wydaje się, że to co najważniejsze jest zawsze pomiędzy. Niekoniecznie
pośrodku. Organizując ten festiwal, dobierając gości, kierowałem się jedną
myślą – wsłuchać się w ludzi, których sztuka inspiruje do refleksji nad
podstawowymi pytaniami- kim jest człowiek?, jaki jest sens życia?, skąd
jest zło? czy dobro i piękno zbawia? czego uczy nas Natura? dokąd zmierza
Wszechświat?
Mam nadzieję, że wszystkie spotkania będą inspiracją do stawiania
nowych pytań, niekoniecznie zaś formułowania ostatecznych odpowiedzi.
Znajdźmy w sobie odwagę do szukania nowych pytań, bo to one
są ważniejsze od odpowiedzi. A może nie?

Serdecznie zapraszam
Bogdan Białek
Pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Sztuk „Między stronami”
prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Po więcej informacji na temat festiwalu zapraszamy tutaj.

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793