Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Wakacyjna szkoła mówców”

to projekt przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach. Ma dwa zasadnicze cele: rozwijanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży (mieszkańców Gminy Nowa Słupia i Związku Gmin Gór Świętokrzyskich) oraz międzypokoleniową wymianę doświadczeń i utrwalanie dziedzictwa językowego. W świecie wszechobecnej kultury obrazu musi niepokoić stopniowy zanik podstawowych zdolności retorycznych, umiejętności wypowiedzi pięknej i celowej, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Co gorsza, jak szacuje UNESCO, do końca wieku zaniknąć może aż połowa obecnie używanych języków. To samo niebezpieczeństwo grozi lokalnym dialektom i gwarom, takim jak gwara świętokrzyska. Dlatego też dziedzictwo językowe gminy Nowa Słupia, leżącej w sercu Gór Świętokrzyskich, zasługuje zatem na szczególną uwagę i troskę. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach proponuje więc warsztaty w dwóch obszarach tematycznych, prowadzone przez wybitnych specjalistów:

  1. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu retoryki, pięknej, logicznej i skutecznej wypowiedzi.
  2. Zachowanie dziedzictwa i gwary świętokrzyskiej jako przewodników po kulturze i historii regionu. W ramach tych warsztatów utrwalone zostaną na nośnikach audiowizualnych oraz udostępnione na platformach cyfrowych, wypowiedzi, historie związane z regionem, wspomnienia czy lokalne legendy.

Warsztaty poprowadzą:

  • Ojciec Krzysztof Czepirski OMI – rektor klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu;
  • Renata Drozd – śpiewaczka operowa (sopran), pedagog, nauczyciel śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych w Kielcach;
  • Prof. Monika Gładoch – prawniczka i radczyni prawna, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • Piotr Michalec – dziennikarz radiowy, zastępca redaktora naczelnego Radia eM Kielce;
  • Beata Pszeniczna – aktorka Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach;
  • Dr Alicja Trukszyn – etnolog i folklorystka, główny instruktor ds. etnografii w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach;
  • Prof. Stanisław Żak – historyk i teoretyk literatury, emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Dawid Żłobiński – aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793