Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka w Rudkach dzięki uczestnictwie w projekcie “Moja biblioteka – przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Unii Europejskiej w Polsce oraz fundacje Civis Polonus zaktualizowała swoje zbiory dotyczące Unii Europejskiej. Zapraszamy zainteresowanych po pozycje książkowe oraz po gry do biblioteki.
Polecamy również lekturę pozycji dostępnych tylko w formie elektronicznej:

1.    Wybory europejskie 6-9 czerwca 2024. Zestaw zasobów edukacyjnych https://youth.europarl.europa.eu/files/live/sites/youth/files/assets/documents/ee24-educational-toolkit/european_elections_2024_educational_toolkit_pl.pdf
2.    Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania https://www.pecsa.edu.pl/sites/default/files/docs/AME2_ksiazka.pdf
3.    Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania https://publications.europa.eu/resource/cellar/98b659df-2670-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1
4.    Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/2be782c2-fe1d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1
5.    Warunki życia, praca i nauka
Warunki życia, praca i nauka | Unia Europejska (europa.eu)
6.    Climate change and international security https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/489ee3e8-41d1-4af1-bdcf-fa42f3355af1/
7.    Zmiany-klimatu-w-swietle-prawa-Unii-Europejskiej-i-prawa-polskiego-na-tle-porownawczym.pdf (ios.edu.pl)
8.    Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu (PDF) | Nauki biologiczne \ Ekologia i ochrona środowiska | – Księgarnia Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (wuw.pl)
9.    Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością – raport Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością – raport – Komisja Europejska (europa.eu)
10.    Podręcznik dotyczący Karty praw podstawowych UE Europejski portal e-sprawiedliwość – Podręcznik dotyczący Karty praw podstawowych UE (europa.eu)
11.    Kara praw kobiet w UE charter_pl_0.pdf (socialistsanddemocrats.eu)

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793