Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kompendium

Kompendium opracowane w ramach grantu: „Rozwój świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia – współpraca międzynarodowa.” nr MWSO-2-2019-84

Komponent ponadnarodowy został wdrożony na podstawie umowy zawartej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki z Grupą Profesja Sp. z o.o, w ramach projektu „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA” granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793