Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 8 marca 2024 r., listownie na adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce,
lub e-mailowo: kultura@wdk-kielce.pl
Wszelkich informacji udziela Dział Kultury WDK, nr tel.: 41 36 55 13

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793