Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Nowej Słupi informuje, iż prowadzi świetlice środowiskowe w Rudkach, Nowej Słupi, Starej Słupi, Mirocicach i Baszowicach. Łączna ilość miejsc w placówkach: 80.

Miejsca świadczenia usług społecznych w liczbie 80 powstały w ramach projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia” nr RPSW.09.02.01-26-0030/18 i są objęte trwałością (rozumianą jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług) poprzez utrzymanie utworzonych w ramach projektu miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres faktycznej realizacji projektu (od 01.05.2019 do 30.06.2023 – łącznie 50 miesięcy).

Skomentuj

Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 - 006 Nowa Słupia

tel/fax (41) 31 77 604

Dymarki Świętokrzyskie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki, ul. Stanisława Staszica 8
26 – 006 Nowa Słupia
tel/fax (41) 31 77 604
e-mail: gok@dymarki.pl

Handel, Twórcy ludowi tel.: 697 077 604
Organizacja imprez kulturalnych tel.: 605 949 793