Muzeum

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rewelacyjne wyniki badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim spowodowały, że już w 1956 roku Muzeum Techniki podjęło inicjatywę zorganizowania specjalnej placówki muzealnej, która prezentowałaby tę tematykę.
Na lokalizację placówki wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi  bezpośrednio przy drodze wiodącej  na szczyt góry Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich, a więc w miejscu położonym na trasie szlaku turystycznego. Przyjęto bowiem założenie, aby budynek  placówki był równocześnie pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa.

 

Nowa placówka, która otrzymała nazwę Muzeum Starożytnego Hutnictwa, została otwarta 29 maja 1960 r. Spotkała się ona z  ogromnym zainteresowaniem.
Stopniowo wzbogacony zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował w 1965 roku konieczność rozszerzenia ekspozycji, a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki, tak aby mogła ona również spełniać funkcję bazy dla dalszych prac badawczych. W 1967 r. oraz w pierwszej połowie 1968 roku nastąpiła rozbudowa obiektu.
9 czerwca 1968 roku odbyło się jego otwarcie, połączone z uroczystością nadania placówce imienia prof. Mieczysława  Radwana, tak bardzo zasłużonego dla rozwoju wiedzy o starożytnym hutnictwie świętokrzyskim.
W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych, odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami.
Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne , wykonane z uzyskanego tą droga metalu. Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych.

Oferta Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 1. Oprowadzanie  po wystawie stałej.
 2. Zwiedzanie wystawy czasowej „50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”.
 3. Nowosłupskie lekcje muzealne
  • Z archeologią za pan brat – wykopaliska źródłem wiedzy o naszych przodkach
  • Życie człowieka w epoce żelaza
  • Redukcja bezpośrednia w piecu dymarskim typu kotlinkowego. Budowa pieca
   i charakterystyka surowców niezbędnych do otrzymywania żelaza
  • Świętokrzyskie hutnictwo jako przyczynek do powstania Staropolskiego Okręgu
   Przemysłowego
 4. Nowosłupskie Spotkania Muzealne – wykłady, odczyty, prelekcje wspomnienia, czytania

 

Zapraszamy na świętokrzyską lekcję antycznej historii

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 77 018
muzeum@dymarki.pl

Czynne:  wtorek-niedziela 9-16

(po uzgodnieniu również w poniedziałki i  po godzinach urzędowania)
Cena biletów: od 1 maja do 31 października

Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 6 zł
(młodzież szkolna, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury)
Bilet normalny grupowy: 7 zł
(dla grup powyżej 15 osób)
Bilet ulgowy grupowy: 5 zł
(dla grup powyżej 15 osób)

W cenie biletu zwiedzanie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w sąsiedztwie muzeum.

Centrum Kulturowo-Archeologiczne to zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła,
życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących ziemie polskie w okresie rzymskim i lateńskim.

Cena biletów od 1 listopada do 30.04
Bilet normalny: 6 zł
Bilet ulgowy: 3 zł