Zobacz muzeum w 360 stopni

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Rewelacyjne wyniki badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim spowodowały, że już w 1956 roku Muzeum Techniki podjęło inicjatywę zorganizowania specjalnej placówki muzealnej, która prezentowałaby tę tematykę.
Na lokalizację placówki wpłynęło odkrycie fragmentów starożytnych pieców hutniczych na skraju Nowej Słupi  bezpośrednio przy drodze wiodącej  na szczyt góry Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich, a więc w miejscu położonym na trasie szlaku turystycznego. Przyjęto bowiem założenie, aby budynek  placówki był równocześnie pawilonem ochronnym nad odkopanymi reliktami starożytnego hutnictwa.

Nowa placówka, która otrzymała nazwę Muzeum Starożytnego Hutnictwa, została otwarta 29 maja 1960 r. Spotkała się ona z  ogromnym zainteresowaniem.
Stopniowo wzbogacony zasób wiedzy o starożytnym hutnictwie spowodował w 1965 roku konieczność rozszerzenia ekspozycji, a w następnych latach potrzebę rozbudowy całej placówki, tak aby mogła ona również spełniać funkcję bazy dla dalszych prac badawczych. W 1967 r. oraz w pierwszej połowie 1968 roku nastąpiła rozbudowa obiektu.
9 czerwca 1968 roku odbyło się jego otwarcie, połączone z uroczystością nadania placówce imienia prof. Mieczysława  Radwana, tak bardzo zasłużonego dla rozwoju wiedzy o starożytnym hutnictwie świętokrzyskim.
W rozbudowanym Muzeum uwagę skupiają przede wszystkim fragmenty dawnych pieców hutniczych, odsłonięte i pozostawione w tym samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami.
Ekspozycja uzupełniająca obrazuje terytorialny zasięg hutnictwa świętokrzyskiego, wyjaśnia technologię i organizację wytopów oraz prezentuje wyroby żelazne , wykonane z uzyskanego tą droga metalu. Przedstawione są również metody jakimi posługują się naukowcy w czasie prowadzenia badań. Muzeum posiada także specjalną pracownię, która stanowi bazę dla ekip badawczych.

Oferta Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 1. Oprowadzanie  po wystawie stałej.
 2. Zwiedzanie wystawy czasowej „50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”.
 3. Nowosłupskie lekcje muzealne
  • Z archeologią za pan brat – wykopaliska źródłem wiedzy o naszych przodkach
  • Życie człowieka w epoce żelaza
  • Redukcja bezpośrednia w piecu dymarskim typu kotlinkowego. Budowa pieca
   i charakterystyka surowców niezbędnych do otrzymywania żelaza
  • Świętokrzyskie hutnictwo jako przyczynek do powstania Staropolskiego Okręgu
   Przemysłowego
 4. Nowosłupskie Spotkania Muzealne – wykłady, odczyty, prelekcje wspomnienia, czytania

Zapraszamy na świętokrzyską lekcję antycznej historii

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
ul. Świętokrzyska 59
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 31 77 018
muzeum@dymarki.pl

Czynne:  wtorek-niedziela 9-16

(po uzgodnieniu również w poniedziałki i  po godzinach urzędowania)


Oferta wspólna

Centrum

Kulturowo-Archeologiczne

oraz

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana


Sezon Letni 2019

21.04 – 31.10

TURYŚCI INDYWIDUALNI

ZWIEDZANIE

 1. 13 starożytnych budynków!
 2. Uzbrojenie i narzędzia!
 3. Prezenterzy ubrani w starożytne stroje, trudniący się starożytnym rzemiosłem!
 4. Rekonstrukcje starożytnych pieców dymarskich!

Zwiedzanie jest podstawową formą odwiedzin, na Centrum Kulturowo-Archeologicznym można zobaczyć rekonstrukcje budynków kultury przeworskiej oraz rzymskich!

Bilet normalny: 10 zł/os
Bilet ulgowy: 8 zł/os (młodzież szkolna, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury)

Z kartą dużej rodziny: 8zł/os

Dzieci do lat trzech wejście za darmo.

Wstęp do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego gratis!


GRA TERENOWA- QUESTING

Specjalnie przygotowana gra terenowa dla dzieci i dorosłych, odnajdź wskazówki, zdobądź odpowiedzi, wykonaj pasjonujące zadania! Nagroda czeka!

Gra terenowa to propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas i lubią wyzwania!

Bilet Questing: 15 zł/os

Wstęp do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego gratis!


WYCIECZKI

ZWIEDZANIE

 1. 13 starożytnych budynków!
 2. Uzbrojenie i narzędzia!
 3. Prezenterzy ubrani w starożytne stroje, trudniący się starożytnym rzemiosłem!
 4. Rekonstrukcje starożytnych pieców dymarskich!

Zwiedzanie jest podstawową formą odwiedzin, na Centrum Kulturowo-Archeologicznym można zobaczyć rekonstrukcje budynków kultury przeworskiej oraz rzymskich!

Bilet normalny: 10 zł/os
Bilet ulgowy: 8 zł/os (młodzież szkolna, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury)
Bilet normalny grupowy: 8 zł/os (dla grup powyżej 15 osób)
Bilet ulgowy grupowy: 6 zł/os (dla grup powyżej 15 osób)

Wstęp do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego gratis!


WARSZTATY

Poznaj tajemnice rzemieślników, zdobądź wiedzę i doświadczenie! Nasi prezenterzy pokażą jak wykuć żelazo, jak tworzyć naczynia ceramiczne, jak żyli i co jedli nasi przodkowie!

 • Warsztat kowalski
 • Kultura Przeworska
 • Garncarstwo
 • Wikliniarstwo

Warsztaty to najczęściej wybierana opcja przez wycieczki i grupy zorganizowane!

Bilet warsztaty: 15zł/os

Zajęcia prowadzone w grupach 10-20 osobowych po 15 minut przy każdym stanowisku, dostępne jedynie po wcześniejszej rezerwacji.

Wstęp do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego gratis!


GRA TERENOWA- QUESTING

Specjalnie przygotowana gra terenowa dla dzieci i dorosłych, odnajdź wskazówki, zdobądź odpowiedzi, wykonaj pasjonujące zadania! Nagroda czeka!

Gra terenowa to propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas i lubią wyzwania!

Bilet Questing: 15 zł/os

Dla grup dostępne jedynie po wcześniejszej rezerwacji.

Wstęp do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego gratis!


WYCIECZKI

dodatkowe atrakcje

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Wybierając zwiedzanie jest możliwość wynajęcia przewodnika po osadzie. Opowie o wszystkich obiektach, odpowie na wszystkie pytania!

Usługa obejmuje oprowadzenie po stanowiskach, nie obejmuje warsztatów. Przewodnik dostępny jednie po wcześniejszej rezerwacji.

Przewodnik po osadzie: 50 zł

OGNISKO

Po skończonych zajęciach dobrze jest coś zjeść i pogawędzić przy ognisku, pośpiewać pieśni!

Zapewniamy:

 • Drewno na opał
 • Kije do nabijania kiełbasek
 • Rozniecenie ognia

Ognisko:

60 zł (grupa do 25 osób włącznie)

75 zł (grupa powyżej 25 osób)

Wyżywienie (np. kiełbaski, chleb, ketchup) we własnym zakresie.


Sezon Zimowy 2019/2020

1.11 – 20.04

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego

im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

Bilet normalny: 6 zł/os
Bilet ulgowy: 3 zł/os (młodzież szkolna, emeryci, renciści, pracownicy instytucji kultury)

CK-A (osada starożytna)

Zamknięte – Wycieczki jedynie za wcześniejszą rezerwacją.