Warsztaty tradycyjnych rzemiosł – promujące obszar LSR