Pracownicy

Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi
Rudki ul. St. Staszica 8
26-006 Nowa Słupia

gok@dymarki.pl
tel/fax. 41/3177604

Dyrektor

Piotr Sepioło

Dział administracyjny

Główny Księgowy
Justyna Wąworek

Instruktor ds. organizacji pracy

Monika Doch

Dział animacji kultury, sportu i turystyki

Koordynator ds. kultury, turystyki i sportu

Agata Sałata

Instruktor ds. kultury i sportu

Małgorzata Reczko

Instruktor ds. świetlic środowiskowych

Izabela Pańtak

Instruktor ds. muzyki

Jakub Kusiński

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi

Kierownik bibliotek

Ewa Trzmiel

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi – Filia Rudki 

Lidia Wojciechowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi – Filia Dębno

Wiesława Sikora