Pracownicy

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Rudki ul. St. Staszica 8
26-006 Nowa Słupia

gok@dymarki.pl
tel/fax. 41/3177604

Dyrektor

Agata Sałata

Dział administracyjny

Główny Księgowy
Justyna Wąworek

Instruktor ds. organizacji pracy

Dział animacji kultury, sportu i turystyki

Koordynator ds. kultury, turystyki i sportu

Instruktor ds. kultury i sportu

….

Instruktor ds. świetlic środowiskowych

….

Instruktor ds. muzyki

…..

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi

Kierownik bibliotek

Ewa Trzmiel

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi – Filia Rudki 

Lidia Wojciechowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Słupi – Filia Dębno

Wiesława Sikora