Bez kategorii

Nabór na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych

Nabór na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ogłasza nabór na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych. Świetlice środowiskowe tworzone są w ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

lub

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodzinami.

CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe prosimy składać w siedzibie GOKSiT w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia w godzinach 8:00-15:00.