Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej

Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej w Nowej Słupi
podczas 53. Dymarek
.

Wszystkie chętne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia
mają możliwość zaprezentowania się na scenie
i/lub na przygotowanym przez siebie stoisku.

Wjazdówki i identyfikatory do odebrania w Biurze Handel
ul. Świętokrzyska 18 (dotyczy stoisk) w godzinach 7.30-10.00

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Karty zgłoszenia prosimy odsyłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
Rudki, ul. St. Staszica 8
26-006 Nowa Słupia
lub
fax.: 041 31 77 604
lub
e-mail: gok@dymarki.pl