Pokaz archeologiczny CK-A

 

Dziękujemy Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Warszawie za objęcie patronatem 51. Dymarek w Nowej Słupi.