Oferta

Warsztaty archeologiczne na terenie
Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi

Ze względu na epidemię dostępne jest jedynie zwiedzanie CK-A w 

Warsztaty są czasowo niedostępne.

Zwiedzanie jedynie dla grup z wcześniejszą rezerwacją.

Turystów indywidualnych zapraszamy w kwietniu

Warsztaty mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży szkolnej wiedzy na temat antycznego rzemiosła, warunków bytowych, obyczajowości i wierzeń ludów kultury przeworskiej, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. To idealny sposób popularyzacji dziedzictwa naszych przodków za pośrednictwem interdyscyplinarnych metod edukacji. Poprzez zobrazowanie dwóch różnych cywilizacji starożytnych – kultury rzymskiej i barbarzyńskiej młody odbiorca poznaje najstarszą historię Gór Świętokrzyskich.
Organizacja codziennych warsztatów edukacyjnych związana jest z wyborem czterech stanowisk na których uczestnicy zapoznają się ze starożytnym rzemiosłem. Do stałej dyspozycji turystów są następujące stanowiska i prezentacje:

Warsztat kowalski – wykuwanie narzędzi i ozdób, obtapianie łupki żelaznej po rozbiciu pieca dymarskiego.

Ludzie trudniący się hutnictwem żelaza nie byli w stanie zajmować się jednocześnie innymi rzemiosłami. A przecież potrzebowali również żywności, ubrań, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Potrzeby te były zaspokajane w warsztatach działających często obok stanowisk hutniczych.

„Stanowisko hutnicze (dymarskie) – pełny pokaz starożytnej metalurgii żelaza

– Wydobywanie rudy
– Prażenie i rozdrabnianie rudy
– Wykonywanie cegieł z lessu i budowa pieców dymarskich
– Obsługa mielerzy produkcja węgla drzewnego
– Obsługa miechów dymarskich i rozbiórka pieca po zakończeniu procesu

Stanowisko garncarskie

Tworzenie naczyń glinianych oraz cegieł do pieców dymarskich za pomocą starożytnych metod.

Stanowisko tkackie

Dostępne jedynie podczas dymarek.

 

Stanowisko obróbki skóry i szewstwa antycznego

Dostępne jedynie podczas dymarek.

 

Brązownictwo i złotnictwo

Dostępne jedynie podczas dymarek.

Stanowisko łucznicze

Dostępne jedynie na specjalne zamówienie poprzedzone rezerwacją.

Stanowisko gier i zabaw antycznych

Dostępne jedynie na specjalne zamówienie poprzedzone rezerwacją.

 

Rzymska legacja, prezentacje uzbrojenia i życia codziennego rzymian

Dostępne jedynie podczas dymarek.

Prezentacje gospodarstwa domowego kultury przeworskiej, w tym pradziejowej kuchni i zielarstwa.

Wszystkie stanowiska zaaranżowane są w ten sposób, aby umożliwić zwiedzającym uczestnictwo w pokazie, tj. próby samodzielnego wykonywania prezentowanych czynności. W ramach warsztatów uczestnicy mogą m.in. wypróbować swoje siły obsługując miech dymarski, krusząc rudę drewnianym młotkiem lub wykonując lessowe cegły do budowy pieców. Stanowisko łucznicze, obozy wojowników barbarzyńskich i obóz legionistów umożliwiają próby strzelania z łuku, rzutów pilum oraz sprawdzenia skuteczności innych elementów uzbrojenia z okresu rzymskiego. Można również skosztować pradziejowej strawy czy ulepić własnoręcznie gliniane naczynie. Zadaniem każdej grupy będzie rozniecenie „Świętego Ognia”.
Podczas warsztatów grupy uczestniczące dzielone są w taki sposób aby na danym stanowisku nie przebywało więcej niż 13-15 osób, co gwarantuje bezpośredni udział każdego uczestnika. Grupy takie zmieniają stanowiska na zasadzie rotacji pomiędzy realizowanymi prezentacjami.
Warsztaty organizowane są na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia.
W trakcie warsztatów pragniemy pokazać i uzmysłowić dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym wiele aspektów związanych ze starożytnym rzemiosłem, warunkami bytowymi, mentalnością, obyczajowością i wierzeniami ludów kultury przeworskiej. Przedstawienie dwóch jakże różnych światów barbarzyńskiego i rzymskiego pozwoli na łatwiejsze uzmysłowienie, jakim operujemy w odniesieniu do opinii na temat okresu rzymskiego, często mocno odbiegającym od obecnego stanu wiedzy.
Warsztaty na terenie Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi realizowane są poprzez innowacyjne formy nauczania za pośrednictwem żywych narzędzi i metod edukacji historycznej, które są atrakcyjne dla młodego odbiorcy i zaspokajają potrzebę dociekliwości oraz stwarzają okazję do poznawania obiektów, ludzi, środowisk, krajobrazów, wytworów cywilizacji czy zabytków historycznych. Uczniowie poprzez warsztaty pogłębiają i rozszerzają swoją wiedzę, kształtują swoje umiejętności i sprawności manualne, rozwijają swoją samodzielność, kreatywność i rozbudzają nowe zainteresowania wzbudzając wiarę we własne możliwości.
Używane środki dydaktyczne dostarczą uczniom określonych bodźców sensorycznych, aby wspólnie odkryć to „co dziś jest stare a kiedyś było nowe”.

 

Skip to content