C-KA

W dniach od 7.08.2017 r. do 11.08.2017 r. i od 14.08.2017 r. do 16.08.2016 r. Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi będzie nieczynne. W dniach 12-13 sierpnia 2017 r. zapraszamy na Dymarki!!!!

Narodowe Centrum Kultury

Dziękujemy NCK za dofinansowanie zadania pod nazwą: „W kręgu żelaza”- widowisko historyczne.               „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017” „Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura – Interwencje 2017”