Dymarki na łamach prasy w 2009 roku

FULL SUKCES Nr 8 (30) sierpień 2009 Nowa Słupia DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE Dymarki Świętokrzyskie zgromadziły w tym roku nadzwyczaj wielu zainteresowanych pokazami archeologicznymi. Swoich fanów miały także koncerty muzyki folkowej, występy estradowe, prezentacje twórców ludowych. Przystępnie i ze znawstwem dr Szymon Orzechowski ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego opowiadał o tym, że na początku naszej ery w[…]

Dymarki na łamach prasy w 2008 roku

Tygodnik Starachowicki Dymarki, pamięć o starożytnych hutnikach Już po raz 42. odbyły się Dymarki Świętokrzyskie, które są największą imprezą plenerową w regionie. To jednocześnie wspaniała lekcja historii o starożytnym hutnictwie na ziemi świętokrzyskiej, jednym z największym wówczas centrów metalurgicznych. Pokazy wytopu żelaza w starożytnych dymarkach metodą sprzed lat prowadzili: dr Szymon Orzechowski ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia[…]

Dymarki na łamach prasy w 2007 roku

Poniedziałek, 20 sierpnia 2007r. Nr 192 (9434) KIELECKIE Echo Dnia Tłumy na Dymarkach W sobotę i niedzielę zapłonęły w Nowej Słupi tradycyjne piece. Wytopom żelaza towarzyszyły pokazy życia codziennego w pierwszych wiekach naszej ery. Tłumy gości z całego województwa, a nawet kraju obserwowały wytopy w starożytnych dymarkach. Przez dwa dni Nową Słupię odwiedziło kilka tysięcy[…]

Dymarki na łamach prasy w 2006 roku

Gazeta OSTROWIECKA Nr 34(2679), 21 sierpnia 2006 r. Dymarki Świętokrzyskie – 40 lat tradycji W ubiegły weekend odbyły się już po raz czterdziesty – Dymarki Świętokrzyskie. Nowa Słupia na dwa dni zamieniła się w centrum z epoki żelaza. Pomimo kapryśnej pogody w jubileuszu uczestniczyło kilka tysięcy osób. Ze względu na 40. rocznicę Dymarek Swiętokrzyskich organizatorzy[…]

Dymarki na łamach prasy w 2005 roku

Tygodnik Starachowicki 23 VIII 2005 r. Nr 34 (608) Dymarki Świętokrzyskie 2005 PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ Najlepsi twórcy Podczas „Dymarek” rozstrzygnięto konkurs twórców ludowych zainicjonowany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi. Powstały rzeźby o tematyce bożonarodzeniowej. Nagrody ufundowane przez GOK i sponsorów „Dymarek Świętokrzyskich” otrzymali: I miejsce – Kazimierz Kopeć ze[…]

Dymarki na łamach prasy w 2003 roku

„Słowo Ludu”12.08.2003 „DYMARKI TUŻ TUŻ” Nowa Słupia. Golec Orkiestra, Kapela Warszawska Staśka Wielanka i wszystko o pradawnej sztuce wytopu żelaza – to atrakcje tegorocznych „Dymarek”. Dwa tysiące lat temu na obrzeżach Góry Świętokrzyskich mieszkańcy tych ziem budowali ziemne piece dymarskie. Dwadzieścia wieków później na tym samym stoku Łysej Góry grupa badaczy odsłoniła relikty jednego z[…]

Dymarki na łamach prasy w 2001 roku

SŁOWO LUDU 20 sierpnia 2001 r., Nr 192 (15676) Wielki, jedyny w Polsce plenerowy festyn archeologiczny. Kiermasze i występy.Święto pod znakiem dymarek Już po raz XXXV odbyły się Dymarki Świętokrzyskie – wielka impreza plenerowa o dużych walorach poznawczych i dydaktycznych. Jak co roku ściągnęły na nią rzesze uczestników. W tym roku podczas festynu archeologicznego na[…]

Dymarki na łamach prasy w 2000 roku

Tygodnik Starachowicki, Nr 34 (347), str. 13. „DZIĘKUJEMY ZA DYMARKI” 2 i 3 września 2000 r. w Nowej Słupi odbyły się XXXIV Dymarki Świętokrzyskie. Jest to impreza unikalna z racji walorów historycznych i naukowych oraz popularyzatorskich – każdy mógł zobaczyć wytop i wydobycie rudy żelaza. Jej rangę podnosi fakt, że na terenie gminy Nowa Słupia[…]

Dymarki na łamach prasy w 1970 roku

Słowo Ludu str. 1 – 2 15 września 1970 Zakończył się Kielecki Festiwal Kulturalny. Nagrody dla najlepszych odtwórców folkloru. W trzecim dniu „Dymarek” nastąpiło zakończenie największej w tym roku imprezy kulturalnej naszego województwa – Kieleckiego Festiwalu Kulturalnego, który trwał od kwietnia br. Jedną z naczelnych imprez festiwalowych był wojewódzki przegląd regionalnych zespołów pieśni i tańca[…]

Dymarki na łamach prasy w 1969 roku

„Słowo Ludu” 15 września 1969 r. Ponad 60 tys. turystów w drugim dniu „Dymarek 69” Wczoraj, w drugim dniu, tradycyjnych „Dymarek 69” centralny region Gór Świętokrzyskich” przeżywal dosłowny najazd turystów. Nowa Słupia, gdzie odbywa się impreza, gościła do godzin popołudniowych, wg nieoficjalnych przecież obliczeń, ponad 60 tysięcy gości z całego kraju. Wśród turystów obecny był[…]

Dymarki na łamach prasy w 1968 roku

„Słowo Ludu” 15.IX. 1968 Tysiące turystów z kraju i zagranicy Konfrontacja osiągnięć regionu Przedstawiciele władz centralnych, naukowcy, dziennikarze Płoną Wczoraj w Słupi Nowej rozpalono już po raz drugi w erze nowożytnej starosłowiańskie piece hutnicze. Rozpoczęła się dwudniowa impreza pod nazwą „Dymarki-68” Przy dymach ognisk, które zapłonęły na najwyższych szczytach Gór Świętokrzyskich uroczystość otworzył przew. Prez.[…]

Dymarki na łamach prasy w 1967 roku

„Słowo Ludu” 15.09.1967 Zapraszamy do Nowej Słupi Wielka wystawa osiągnięć kieleckiego przemysłu Do konfrontacji tradycji z dniem dzisiejszym Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w Słupi Nowej od wczoraj montuje się wielką wystawę na obszarze 1600 m kw. Z udziałem 17 zakładów przemysłu metalowego w kielecczyźnie. Największe stoisko o powierzchni około 300 m kw. zajmuje starachowicka FSC. Organizatorem[…]